Titantrics

Meadows in the Mountains, Bulgaria

2016

Titantrics

Woven Wood, Timber, Tin Cans

10m x 4m x 16m